RAPEX

Vozila (2016.)

(RAPEX kategorije 2016.)

- Motocikli Honda VT750CS Shadow, Honda VT750C2B, Honda VT750C2S

 • Naziv proizvoda - Motocikli Honda VT750CS Shadow, Honda VT750C2B, Honda VT750C2S
 • Robna marka - Honda
 • Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - Honda VT750CS Shadow SC50C - model godina: 2010., 2012., 2013., 2014.; Honda VT750C2B SC53C - model godina: 2010., 2011., 2012., 2014.; Honda VT750C2S SC53B - model godina: 2010., 2011., 2013., 2014.
 • Proizvođač (naziv, adresa) - Honda Motor Co. Ltd., Japan
 • Uvoznik (naziv, adresa) - Honda Motor Europe Ltd., Ujedinjena Kraljevina
 • Distributer (naziv, adresa) - Ruting d.o.o., Rijeka, Franje Čandeka 44
 • Zemlja podrijetla - Japan
 • Opis nedostatka/rizika - Vozila predstavljaju opasnost od ozljeda zbog nepravilno ugrađenog BAS senzora (bank angle sensor) zbog čega može doći do savijanja žica na svežnju kablova.
 • Obvezne mjere /
 • Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
 • Informacije za potrošače - Vlasnici vozila trebaju se javiti trgovcu kod kojih su kupili iste.
 • Datum objave 07.03.2016.