RAPEX

Električni proizvodi (2019.)

(RAPEX kategorije 2019.)

- Aparat za zavarivanje

 • Naziv proizvoda - Aparat za zavarivanje
 • Robna marka - Bestcraft Kraft Dele
 • Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - IGBT-250 EC1845
 • Proizvođač (naziv, adresa)
 • Uvoznik (naziv, adresa) - Foreintrade sp. z o.o.,ul. Grochowska 341 lok. 174, 03-822,Varšava, Poljska
 • Distributer (naziv, adresa) - Euromax d.o.o.,Ogulin, Bolnička 44
 • Zemlja podrijetla - Kina
 • Opis nedostatka/rizika - Proizvod predstavlja opasnost od strujnog udara, opeklina i požara jer površinske razdaljine i izolacija nisu dovoljne. Proizvod nije zadovoljio zahtjeve LVD Direktive i norme EN 60974-1.
 • Obvezne mjere
 • Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
 • Informacije za potrošače - Prestati upotrebljavati proizvod.
 • Datum objave 18.12.2019.
 • Slike proizvoda (Klik na sliku za veći prikaz)