RAPEX

Informatika (2019.)

(RAPEX kategorije 2019.)

- USB punjač

 • Naziv proizvoda - USB punjač
 • Robna marka - EUROBLU
 • Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - ZY52, punjač sa 3 USB
 • Proizvođač (naziv, adresa)
 • Uvoznik (naziv, adresa) - D&D Casalinghi, Strada Mario Pagano 43., Milano, Italija
 • Distributer (naziv, adresa) - MASSIMO D.O.O., Rijeka, Blaža Polića 3/A
 • Zemlja podrijetla - Kina
 • Opis nedostatka/rizika - Proizvod predstavlja opasnost od strujnog udara jer zračna i površinska udaljenost između primarnih i sekundarnih (USB) dijelova te izolacija ne zadovoljava zahtjeve norme. Korisnik može dodirnuti dio proizvoda koji je pod visokim naponom.
 • Obvezne mjere - Zabrana stavljanja proizvoda na tržište i povlačenje proizvoda s tržišta.
 • Dragovoljne mjere
 • Informacije za potrošače - Prestati upotrebljavati proizvod i isti se može vratiti trgovcu kod kojeg su kupili.
 • Datum objave 24.10.2019.
 • Slike proizvoda (Klik na sliku za veći prikaz)