OBAVIJEST O OPASNIM PROIZVODIMA

Obavijest o opasnom proizvodu šalje se na propisanom obrascu Državnom inspektoratu te ostalim nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno posebnim propisima odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja za postojanje opasnosti.

Obrazac se šalje običnom poštom, elektroničkom poštom na adresu obavijest-o-proizvodu@dirh.hr ili ispunjavanjem donjeg obrasca.

OBAVIJEST O OPASNIM PROIZVODIMA

1. Podaci o nadležnom inspekcijskom tijelu/pravnim i / ili fizičkim osobama koje stavljaju proizvod na tržište*

Nadležno inspekcijsko tijelo/Osoba za kontakt/Adresa

Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama i njihova uloga u stavljanju proizvoda na tržište

2. Podaci o proizvođaču/distributeru*

Proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača ili uvoznik/distributer koji popunjava obrazac

Osoba za kontakt/ Funkcija/ Adresa /Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

3. Podaci o proizvodu*

Vrsta proizvoda/ Zaštitni znak(žig)/ Robna marka/Naziv modela/EAN cod/Zemlja podrijetla

Opis

Fotografija

4. Podaci o riziku*

Opis rizika i mogućnosti ugrožavanja zdravlja/sigurnosti i rezultati provedenog ocjenjivanja i vrednovanja rizika

Podaci o nesrećama

5. Podaci o poduzetim aktivnostima*

Vrsta/Opseg/Trajanje poduzetih aktivnosti te podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je aktivnost poduzela

6. Podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu* (Obavezno moraju popuniti pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod na tržište samo u slučaju ozbiljnog rizika!)

Popis proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika:
Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Popis distributera/trgovaca na veliko/trgovaca na malo:
Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Ukupan broj proizvoda (serijski broj ili oznaka datuma/koji se nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/ predstavnika/ uvoznika /distributera/trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača

 

(*1) Unose se, pošiljatelju, poznati podaci o nadležnim inspekcijama/pravnim i fizičkim osobama koje stavljaju ili su stavile proizvod na tržište, te o njihovoj ulozi u stavljanju proizvoda na tržište, a kojima ce biti poslana obavijest. O obvezi obavješćivanja vidjeti članak 6. Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“ br. 55/10., 90/10., 109/14., 23/19).

(*2) Unose se podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja popunjava obrazac i šalje obavijest nadležnim inspekcijskim tijelima.

(*3) Unose se podaci o proizvodu i prilaže se njegova fotografija. Obavijest se šalje i ako pošiljatelj nema na raspolaganju sve potrebne podatke – vidjeti članak 4. Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače.

(*4) Unose se podaci o vrsti i prirodi rizika, uključujući i podatke o mogućim nesrećama i ustanovljenom djelovanju na zdravlje odnosno sigurnost. Unose se i rezultati obavljenih ispitivanja uzimajući u obzir Vodič za procjenu i vrednovanje rizika vezano za Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače objavljen na web stanici Državnog inspektorata.

(*5) Unose se podaci o poduzetim ili planiranim aktivnostima za sprečavanje ili otklanjanje rizika za potrošače (npr. obustava isporuke, povrat ili povlačenje proizvoda, promjene na proizvodu, obavještavanje potrošača) i podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je poduzela predmetnu aktivnost.

(*6) Unose se podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu koji imaju opasan proizvod na zalihi. Unose se i podaci o približnom ukupnom broju proizvoda koji su nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika/trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača.

Vaša e-mail adresa

a) Na e-mail adresu iz polja "Vaša e-mail adresa" bit će poslana potvrda primitka podataka upisanih u obrascu b) Ukoliko ne dobijete potvrdu, molimo provjeriti sandučić neželjene pošte ("Spam folder") c) Ukoliko Vam potvrda nije potrebna, polje "Vaša e-mail adresa" ostavite prazno