RAPEX - sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode

S ciljem podizanja javne svijesti potrošača i gospodarskih subjekata o sigurnosti proizvoda, Europska komisija je izdala video, koji možete pogledati na 23 jezika Europske unije

Novi video potiče potrošače kako bi, pregledavajući tjedne izvještaje RAPEX-a, mogli znati da li su proizvodi koje kupuju sigurni, a također potiče i gospodarske subjekte da pravovremeno obavijeste nadležna tijela o opasnim proizvodima, odnosno kako bi provjerili da li su proizvodi koje prodaju sigurni.

Europski sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode osigurava brzo širenje informacija između država članica i Europske komisije o opasnim proizvodima koji su povučeni i/ili opozvani s tržišta u bilo kojem dijelu Europe tako da se poduzmu odgovarajuće mjere bilo gdje u EU-u. Trenutno u sustavu sudjeluje trideset i jedna država (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška). Najčešće mjere koje se mogu poduzeti su: zabrana/obustavljanje prodaje, povlačenje/opoziv opasnih proizvoda s tržišta i odluka carinskih tijela o zabrani uvoza.

Sustav obuhvaća opasne neprehrambene proizvode namijenjene potrošačima (npr. igračke, kozmetika, odjeća) i profesionalcima (npr. bušilice, strojevi, građevinski proizvodi), koji predstavljaju opasan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (rizik od ozljeda, rizici povezani s kemikalijama itd.) kao i za javni interes, uključujući okoliš (rizik za drveće, vodu, zrak, tlo itd. zbog različitih kemikalija koje se nalaze u proizvodima), zdravlje i sigurnost na radu i javnu sigurnost.

Ostale kategorije neprehrambenih proizvoda poput farmaceutskih proizvoda i medicinskih naprava isključeni su iz djelokruga jer su isti obuhvaćeni drugim specijalnim sustavima uzbunjivanja.

Nacionalna nadležna tijela osiguravaju da tvrtke poštuju svoje obaveze stavljanja samo sigurnih proizvoda na tržište. Svaka država imenuje svoju nacionalnu kontaktnu točku, koja koordinira sustav na nacionalnoj razini te šalje Komisiji podatke o opasnim proizvodima pronađenima na nacionalnom tržištu. Poslane obavijesti ovjerava Komisija te se one potom žurno šalju državama sudionicama kako bi se poduzele odgovarajuće mjere. Rezultati ovih poduzetih mjera se potom povratno šalju u sustav.

Proizvođači (odnosno proizvođači i uvoznici) odgovorni su za stavljanje samo sigurnih proizvoda na tržište. Kad sazna da je određeni proizvod opasan, proizvođač mora poduzeti hitne mjere kako bi spriječio daljnji rizik za potrošače te mora obavijestiti nadležna tijela o sigurnosnom problemu, jasno navodeći koji je proizvod u pitanju, rizik koji taj proizvod predstavlja te potrebne informacije kako bi se isti pronašao. Ovi se podaci zatim prenose Komisiji i ostalim zemljama sudionicama putem sustava brzog uzbunjivanja ako proizvod predstavlja ozbiljan rizik.