HANFA poziva na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) već nekoliko godina provodi razne aktivnosti povezane s financijskim opismenjavanjem šire javnosti i ciljanih skupina putem različitih modela suradnje.

S namjerom planiranja aktivnosti, optimalnog raspoređivanja resursa i efikasnog provođenja dijela svojih edukativnih aktivnosti, HANFA upućuje poziv zainteresiranim obrazovnim ustanovama i udrugama koje djeluju pri obrazovnim ustanovama (srednje škole, veleučilišta i učilišta, sveučilišta, fakulteti, studentske udruge itd.) te drugim zainteresiranim dionicima (primjerice, udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača itd.) za dostavu prijedloga uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.

Suradnja se odnosi na održavanje edukacija o temama iz nadležnosti HANFA-e s naglaskom na financijsku pismenost, aktivnosti HANFA-e u vezi s funkcioniranjem financijskih tržišta i upoznavanjem s rizicima na tržištima, mogućnost suradnje pri izradi edukativnih materijala i drugo.

Interes za suradnjom može se dostaviti HANFA-i do 15. veljače 2019. godine (na adresu Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: edukacija@hanfa.hr). Detaljnije informacije mogu se dobiti putem navedene adrese elektroničke pošte ili na telefon 01/6173-493.

HANFA će odabir potencijalnih projekata zasnivati na raspoloživim resursima u skladu sa strategijom i planovima u vezi s edukativnim aktivnostima, o čemu će svi dionici biti pravovremeno obaviješteni.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.