Stručne edukacije za udruge za zaštitu potrošača

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelj politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, je tijekom 2017. i 2018. godine organiziralo Ciklus stručnih edukacija za udruge za zaštitu potrošača. Cilj edukacija je postići što veću informiranost i educiranost potrošača o njihovim pravima i osigurati potrošačima instrumente brzog rješavanja pritužbi i sporova.

Ciklus stručnih edukacija za udruge za zaštitu potrošača započeo je dana 23. studenoga 2017. godine, a predstavljena su slijedeća područja: odredbe Zakona o zaštiti potrošača, primjena Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Inspekcijski nadzor u području zaštite prava potrošača, odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda i jamstvo za ispravnost prodane stvari, financijska pismenost u RH, zaštita prava potrošača u području korištenja usluga kreditnih institucija, opće i nutritivno označavanje hrane, primjena Uredbe o gospodaranje komunalnim otpadom, te financiranje projekata i programa udruga za zaštitu potrošača iz javnih izvora. 

Dana 20. travnja 2018. godine održan je 2. ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača.

Stručnjaci su predstavili područja prava potrošača korisnika elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te prava putnika u željezničkom prometu; prava potrošača pri korištenju usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije; problematiku vezanu uz on-line trgovinu i prekograničnu trgovinu te su sudionicima predstavili najčešće upite, predstavke i prijave potrošača.

29. svibnja 2018. godine održan je 3. ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača

Teme edukacije odnosile su se na financijske usluge, ugovore o paket-aranžmanima  i povezane putne aranžmane te Uredbu EU o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja.

Više o navedenim edukacijama možete pronaći u sljedećim člancima:

Stručna edukacija udruga za zaštitu potrošača

2. ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača

Održan 3. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.