Poziv udrugama za zaštitu potrošača na Drugi ciklus stručne edukacije

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta poziva udruge za zaštitu potrošača na Drugi ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača Republike Hrvatske koji će se održati dana 20. travnja 2018. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s početkom u 9:00 sati.

Nakon provedenog Prvog ciklusa edukacija Udruga za zaštitu potrošača koji se održao 23. studenog 2017. godine i na kojem su, uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, sudjelovali i stručnjaci Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske narodne banke te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta poziva udruge za zaštitu potrošača na Drugi ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača Republike Hrvatske koji će se održati dana 20. travnja 2018. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s početkom u 9:00 sati.

Na stručnoj edukaciji sudjelovati će stručnjaci Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Hrvatske energetske regulatorne agencije te će se stručno predstaviti sljedeća područja: prava potrošača korisnika elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te prava putnika u željezničkom prometu, prava potrošača pri korištenju usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije, on-line trgovina i prekogranična trgovina, te najčešći upiti, predstavke i prijave potrošača.

Registraciju za sudjelovanje na edukaciji (ime i prezime, naziv udruge) potrebno je izvršiti na mail: prava.potrosaca@mingo.hr najkasnije do 17. travnja 2018. godine.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.