Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Hrvatski sabor je na 7. sjednici, 16. veljače 2018. godine, donio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Politika zaštite potrošača jedna je od iznimno važnih politika Republike Hrvatske čiji je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života građana, na način da građani u svakodnevnom životu, u potpunosti mogu uživati visoke standarde zaštite prava potrošača.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, u suradnji sa svim relevantnim dionicima, izradilo je Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine, kao strateški dokument za provedbu ove politike, koji određuje ciljeve, mjere, prioritetna područja te aktivnosti provedbe politike zaštite potrošača za razdoblje 2017. do 2020. godine. 

Glavni cilj ovog Nacionalnog programa je osnažiti potrošača tako da postane aktivni sudionik na tržištu, te unaprijediti integraciju potrošačkih prava kroz sve sektorske politike, što će se postići izgradnjom kvalitetnog i modernog regulatornog okvira, učinkovitim nadzorom nad tržištem, brzim i ekonomičnim rješavanjem potrošačkih pritužbi i sporova kao i daljnjim jačanjem institucionalnog okvira za zaštitu potrošača, aktivnijom ulogom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi politike zaštite potrošača, jačanjem neovisnosti i reprezentativnosti udruga za zaštitu potrošača te permanentnom edukacijom i informiranjem potrošača i trgovaca.

Također, Nacionalnim programom su određeni dionici te njihove aktivnosti i mjere koje trebaju provesti, kako bi doprinijeli unapređenju zaštite prava potrošača u pojedinim područjima. 

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine objavljen je 1. ožujka 2018. godine  u „Narodnin novinama“, broj 20/2018, a možete ga preuzeti ovdje

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.