Obavijest potrošačima

Obavijest se odnosi na savjetovanje potrošača od 2. siječnja 2018. godine putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača, te putem jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414 za savjetovanje potrošača

Od 2. siječnja 2018. godine upite potrošača putem jedinstvenog telefonskog broja 072/414-414 zaprima Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, svakog radnog dana od 10 do 14 sati. 

Pozivom na jedinstveni pristupni broj 072/414-414 omogućava se pružanje besplatnog savjeta potrošačima na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem.

Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima.  

Cijena poziva iz nacionalne nepokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 0,23 kune (+PDV) po minuti.

Cijena poziva iz nacionalne pokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 1,45 kuna (+PDV) po minuti.

Napomena: Cijene poziva iz nacionalnih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža mogu se razlikovati od gore navedenih, ovisno o tarifnom paketu koji pojedini korisnik ima ugovoren sa svojim pružateljem usluge.

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) namijenjen je pružanju odgovora i savjeta, te podnošenju zahtjeva za inspekcijskim nadzorom vezano isključivo uz prava potrošača.

Pitanja vezana za davanje mišljenja na odredbe Zakona o zaštiti potrošača (tip upita «Davanje mišljenja na zakon»), te upiti potrošača vezani za prava potrošača u odnosu sa trgovcem i traženje savjeta za rješenje nastale situacije (tip upita «Traženje savjeta»)  bit će proslijeđena Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Provođenje Zakona o zaštiti potrošača (tip upita «Provođenje inspekcijskog nadzora») u nadležnosti je Tržišne inspekcije Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a sve zaprimljene prijave sustav automatski, prema mjestu nastanka upita, prosljeđuje u nadležnu područnu jedinicu.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.