ČLANOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

U Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača imenovani su:

 • Soić Ivana, predsjednica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Vuđan Grozdana, zamjenica predsjednice, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Bartulović Đema, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Buntić Vesna, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Benčić Kristina, Grad Pula
 • Culi Ema, Hrvatska gospodarska komora
 • Čelar Ladislava, Ministarstvo financija
 • Filipović-Grčić Vedrana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Gregurek Biserka, Ministarstvo zdravstva
 • Hočurščak Lidija, Hrvatska energetska regulatorna agencija
 • Horak Hana, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 • Kladar Dijana, Razvojna organizacija zaštite potrošača
 • Knežević Ana, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske
 • Kolarić Kravar Sanja, Ministarstvo poljoprivrede
 • Kolesar Suzana, Hrvatska obrtnička komora
 • Levar Snježana, Hrvatska narodna banka
 • Majerski Ivo, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 • Matić- Kardoš Anamarija, Grad Osijek
 • Miloš Levar Melita, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Mučnjak Ivan, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 • Nekić Plevko Nada, Trgovački sud u Zagrebu
 • Rudelj Kristina, Grad Zagreb
 • Smoljak Katić Sanja, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Šimić Vladimir,Vijeće za vodne usluge
 • Šuta Matilda, Grad Split
 • Vujović Igor, “Potrošač” – hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

 Narodne novine, broj 90/2014

Narodne novine, broj 44/2016

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.