IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

Hrvatski sabor je na 4. sjednici održanoj 7. srpnja 2017. godine prihvatio Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, u suradnji s članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača kao i ostalim nositeljima ove politike, izradilo je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine, kojeg je Hrvatski sabor donio u srpnju 2013. godine.

U  razdoblju od 2013. do 2016. godine realiziran je čitav niz mjera i aktivnosti s ciljem podizanja razine zaštite potrošača koje su primarno bile usmjerene na stvaranje dobrog pravnog temelja za učinkovitu zaštitu prava potrošača, kao i na unaprjeđenje alata i mehanizama za savjetovanje, informiranje i edukaciju potrošača, rješavanje potrošačkih sporova, te na unaprjeđenje nadzora nad tržištem.

U Izvješću su prikazane aktivnosti koje su se odnosile na:

  1. regulatorni okvir
  2. ostvareni napredak u pogledu nadzora nad tržištem
  3. edukaciju i informiranje potrošača
  4. rješavanje potrošačkih pritužbi
  5. zaštitu prava potrošača u posebnim područjima 

Provođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. ukazuje na znatan napredak postojećeg sustava zaštite potrošača, ali ukazuje i na potrebu za provođenjem daljnjih mjera i aktivnosti u cilju vraćanja povjerenja potrošača u tržište.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.