Potrošački samit u Bratislavi "Jednaka kvaliteta proizvoda za sve građane"

Dana 13. listopada 2017. godine u Bratislavi će se održati potrošački samit na temu "Jednaka kvaliteta proizvoda za sve građane". Ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na samitu će sudjelovati državna tajnica gđa Nataša Mikuš Žigman

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta podržava inicijativu Europske komisije usmjerene na stvaranje jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu za sve potrošače Europske unije, a potrošački samit u Bratislavi prilika je za ostvarenje dodatnog napretka u rješavanju problematike dvostruke kvalitete proizvoda te stvaranja uvjeta za kvalitetna normativna rješenja i sprječavanje ovakve prakse proizvođača, a kako bi se osigurala distribucija proizvoda jednake kvalitete u svim državama članicama Europske unije. 

Europska komisija objavila je dana 26. rujna 2017. godine Smjernice za primjenu propisa Europske unije o hrani i pravima potrošača na proizvode dvostruke kvalitete, a koje će pomoći nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača u procjeni da li neki proizvođač provodi nepoštenu poslovnu praksu pri prodaji proizvoda dvostruke kvalitete na jedinstvenom tržištu http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hr.htm 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta podržava predmetne aktivnosti Europske komisije i naglašava potrebu zaštite prava potrošača na cijelom unutarnjem tržištu EU i u svim segmentima tržišta. Visoka razina potrošačkih prava osnovno je pravo svakog građana pri kupnji roba i usluga na unutarnjem tržištu EU u kojem cilju Ministartsvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ulaže kontinuirane napore.  

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.