Javni poziv na dostavu podataka o provedbi mjera kolektivne pravne zaštite u državama članicama EU-a

Europska komisija provodi postupak procjene implementacije Preporuke 2013/396/EU o zajedničkim načelima za mehanizme privremene i kompenzacijske kolektivne pravne zaštite u državama članicama EU-a, te je raspisala Javni poziv na dostavu podataka o provedbi mjera kolektivne pravne zaštite u državama članicama EU-a.

Javni poziv ima za cilj prikupljanje informacija o praktičnim iskustvima zainteresiranih strana s kolektivnim postupcima pravne zaštite, a namijenjen je fizičkim i pravnim osobama– sudionicima i potencijalnim sudionicima tih postupaka, bilo na strani tužitelja ili tuženika. Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju također je upućen predstavnicima organizacija koje se bave zaštitom potrošačkih prava, prava okoliša i općenito zaštitom ljudskih prava i temeljnih sloboda, trgovcima i njihovim udruženjima (posebno onima zainteresiranima za pitanje zaštite tržišnog natjecanja), te odvjetnicima, sucima i javnim tijelima. 

Upitnik savjetovanja je dostupan na: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Collective_Redress 

Javni poziv je otvoren do 15. kolovoza 2017. godine. Upitnik je dostupan na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.