Objavljen Javni natječaj za projekt "Savjetovanje potrošača za 2017. godinu"

Dana 2. siječnja 2017. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu

Jedna od glavnih zadaća zemalja članica Europske unije u provedbi politike zaštite potrošača je osigurati potrošačima bolju informiranost o njihovim pravima kao i mogućnosti njihove zaštite, odnosno uspostaviti djelotvorne alate razumljive, dostupne i učinkovite za potrošače. Tako se primjerice, jedan od glavnih ciljeva strategije Europske komisije  „A European Consumer Agenda - Jačanje povjerenja i rasta za razdoblje od 2012. – 2020. godine“ odnosi na provedbu aktivnosti informiranja, edukacije i savjetovanja potrošača, a kako bi se ojačala njihova uloga kao aktivnog dionika na tržištu.

U Republici Hrvatskoj u posljednjih dvanaest godina aktivnosti savjetovanja potrošača na nacionalnoj razini provode udruge za zaštitu potrošača putem projekta „Savjetovanje potrošača“ koji financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava državnog proračuna. 

Predmet natječaja je dodjela financijske potpore udrugama za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, a koja se provode na razini četiri regije Republike Hrvatske.Provedbom projektnih aktivnosti omogućava se savjetovanje potrošača na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem. 
Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. 
Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. 

Aktivnosti savjetovanja potrošača obuhvaćaju: pojašnjenje propisa i postupaka za ostvarivanje prava i ekonomskih interesa potrošača; pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca; posredovanje pri rješavanju nastalih problema između potrošača i trgovaca na zahtjev potrošača; redovan unos podataka o rješavanju upita potrošača u Centralni informacijski sustav zaštite potrošača, edukaciju i informiranje porošača putem medija, okruglih stolova i sl., te suradnju s ostalim savjetovalištima i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na provedbi projekta. 

Upiti potrošača zaprimaju se:

 • telefonskim pozivom na jedinstveni telefonski broj za potrošače – 072/414-414 - (svakog radnog dana u trajanju od 10 do 14 sati);
 • elektroničkom poštom putem Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača;
 • običnom poštom;
 • osobnim dolaskom u udrugu (osobno savjetovanje) 

Udruge koje aktivno djeluju u području zaštite potrošača upućuju pisane prijave projekata savjetovanja potrošača koje će provoditi u svim navedenim područjima: 

 • Opća prava potrošača sukladno propisima koji uređuju obvezne odnose i zaštitu prava potrošača;
 • Prava potrošača u području korištenja javnih usluga (sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača - „Narodne novine“, broj 41/2014);
 • Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija;
 • Prava potrošača vezano uz korištenje financijskih usluga 

Visina raspoloživih financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača za 2017. godinu za četiri regije u Republici Hrvatskoj, iznosi do 1.250.000,00 kuna. 
Projekt se provodi tijekom 2017. godine. 
Rok za podnošenje prijava udruga na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnoj stranici Ministarstva  www.mingo.hr.

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.