NAJAVA: OKRUGLI STOL "LOKALNA SAMOUPRAVA U SUSTAVU ZAŠTITE POTROŠAČA" U SPLITU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s udrugom za zaštitu potrošača "Splitski potrošač" održava Okrugli stol pod nazivom "Lokalna samouprava u sustavu zaštite potrošača" dana 16. prosinca 2016. godine u Županijskoj komori Split s početkom u 11 sati. Okrugli stolovi na navedenu temu već su održani u Puli i Osijeku.

Glavni cilj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u provedbi politike zaštite potrošača je viša razina zaštite potrošačkih prava. U tom kontekstu jedna od mjera je ostvarivanje aktivnije uloge jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi politike zaštite potrošača, što je i zakonska obveza lokalnih tijela.

Naime, člankom 126. Zakona o zaštiti potrošača ojačana je uloga tijela jedinica lokalne samouprave u provedbi politike zaštite potrošača na lokalnoj razini te propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno: informirati i provoditi izobrazbu potrošača, organizirati savjetovanje potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača, sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini, te obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Prateći provedbu politike zaštite potrošača sukladno svojim nadležnostima, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uočilo je, međutim, nedovoljnu razinu aktivnosti ili izostanak provedbe u pojedinim jedinicama, a zabilježen je trend povećanja potrošačkih upita upravo iz kategorije javnih i komunalnih usluga na lokalnoj razini.

Stoga je cilj ovog tematskog okruglog stola ukazati na važnost i ulogu udruga za zaštitu potrošača koje djeluju u lokalnoj zajednici, te potaknuti provedbu projekata koji se bave potrošačkim pitanjima od lokalnog značaja kao i razvoj alata za jednostavnije i brže rješavanje potrošačkih sporova na lokalnoj razini. Od iznimne je važnosti postići značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u provedbu politike zaštite potrošača na lokalnom području te potaknuti aktivniju komunikaciju i suradnju lokalnih tijela s udrugama za zaštitu potrošača kao važnim partnerima u provedbi aktivnosti informiranja, edukacije i savjetovanja potrošača o pitanjima koja se vezana uz područje na kojem potrošači trajno ili povremeno borave.

Uz rečeno, sudionici okruglog stola biti će upoznati s implementacijom Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u hrvatsko zakonodavstvo, kao i s aktivnostima Europskog potrošačkog centra Hrvatska.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta očekuje poboljšanje međusobne komunikacije između predstavnika jedinice lokalne samouprave i udruga za zaštitu potrošača u svezi njihovih obveza vezanih uz provedbu politike zaštite potrošača na lokalnoj razini. 

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.