Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača održalo je 4. sjednicu

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, dana 30. ožujka 2016. godine, održalo je 4. sjednicu.

Sjednicu je otvorio g. Željko Pravdić, pomoćnik ministra gospodarstva za Trgovinu i unutarnje tržište i predsjednik Vijeća, koji je uvodno pozdravio sve prisutne te ih upoznao s dnevnim redom.

Dnevni red sjednice bio je slijedeći:
1. Problematika potrošača pri implementaciji Zakona o tržištu toplinskom energijom
2. Izrada Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016.       godine
3. Razno 

Vezano uz 1. točku dnevnoga reda „Problematika potrošača pri implementaciji Zakona o tržištu toplinskom energijom“, na sjednici je raspravljeno o aktualnoj problematici, a u raspravi su, uz članove Vijeća, sudjelovali i eksperti Uprave za energetiku i rudarstvo iz Ministarstva gospodarstva te eksperti Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Također je održana prezentacija na temu implementacije Zakona o tržištu toplinskom energijom, a članovi Vijeća su izviješteni o sastanku Povjerenstva za energetiku, koje je na istu temu održalo sastanak 29. ožujka 2016. godine.

Vezano uz 2. točku dnevnoga reda Izrada Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013. - 2016. godine, Ministarstvo gospodarstva, kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, u suradnji s članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i ostalim nositeljima ove politike, pristupit će izradi Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013. - 2016. godine, te su članovi Vijeća biti informirani o tome. 

Na kraju je g. Dinko Mihaljević održao prezentaciju na temu uspostavljanja koordinacije između BEUC-a (Europska potrošačka organizacija) i udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj te povezivanja postojećih organizacija za zaštitu potrošača u cilju poticanja razmjene informacija među njima i razmjene informacija s mrežom BEUC-a. G. Mihaljević je u svojstvu BEUC-ovog koordinatora za Hrvatsku na navedenom projektu, predstavio dosadašnje aktivnosti provedene s udrugama za zaštitu potrošača i daljnje planove vezane uz provedbu projekta.

Više informacija o tijeku sjednice biti će objavljeno u zapisniku.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.