Održana 5. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

U Ministarstvu gospodarstva u Zagrebu održana je 5. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača kojom je predsjedao pomoćnik ministra Željko Pravdić.

U prvoj točki dnevnog reda razmatrana je problematika zaštite i položaja potrošača u ovršnim postupcima. S obzirom na to da je pitanje zaštite potrošača u području financijskih usluga jedno od prioritetnih područja u kojemu se nastoje poboljšati postojeća rješenja, uz članove Nacionalnog vijeća u radu sjednice sudjelovali su i doprinijeli kvaliteti rasprave  stručnjaci iz Ministarstva pravosuđa i FINA-e te s osječkog Pravnog fakulteta kao i predstavnici udruga koji provode projekt savjetovanja potrošača a koji su najupućeniji u stvarne probleme potrošača u ovršnim postupcima. U točki dnevnog reda u kojoj se raspravljalo o problematici potrošača u ovršnim postupcima, predstavnici udruga za zaštitu potrošača naglasili su problem višegodišnje devastacije potrošača ovršnim postupcima, unatoč poboljšanjima u Ovršnom zakonu. Naglašeno je  kako se potrošač kao ovršenik, zbog složenosti ovršnih postupaka, ne snalazi u tumačenju rješenja o ovrsi kao niti u proceduri u slučaju slanja prigovora. Slijedom navedenog, upozoreno je da se potrošači kao ovršenici ne bi trebali samostalno zastupati u ovršnim postupcima u kojima bez pravne pomoći ili savjeta, kao pravno nekompetentna strana, često zbog nesnalaženja gube spor. U temi ovrha, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača raspravljalo je i o problemu dostave rješenja o ovrsi, provedbi ovrhe bez prethodnog omogućavanja prava ovršenicima na žalbu i bez obavijesti ovršenicima da je ovrha u tijeku, o problemu zastarnih rokova i potrebi bolje dostupnosti informacija o mogućim oblicima pravne pomoći potrošačima u ovršnim postupcima.

Predsjednik Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, Željko Pravdić  u raspravu je uključio i pitanje vjerodostojnosti ovršnih isprava kojih provjera vjerodostojnosti nije u nadležnosti FINA-e. Stoga, potrošaču kao ovršeniku, a prema sadašnjem zakonskom rješenju, ostaje samo DORH za rješavanje navedenog pitanja koji predstavlja rješenje koje bi u narednom razdoblju trebalo poboljšati u korist potrošača. Predloženo je i pokretanje inicijative prema javnim trgovačkim društvima koja imaju dostatne ljudske resurse da sami kao vjerovnici, bez posredovanja javnih bilježnika, svojim potrošačima dostavljaju prijedloge za ovrhu te tako, barem djelomično, smanjujući trošak samog postupka u korist potrošača.

Prostora za poboljšanje i unaprjeđenje zaštite potrošača u ovršnim postupcima ima, no nužna je daljnja edukacije i informiranja potrošača o njihovim pravima, instrumentima zaštite i njihovoj poziciji u ovršnim postupcima, zaključeno je.

U drugoj točki dnevnog reda, Ministarstvo gospodarstva kao tijelo zaduženo za kreiranje i provođenje politike zaštite potrošača predstavilo je nacrt Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013.-2016. godine. Također je najavljena izrada nacrta novog programa kojim će se utvrditi prioriteti četverogodišnjeg razdoblja, do 2020. godine, a kojima će se unaprijediti postojeći sustav zaštite potrošača, regulatorni okvir i alati za osnaživanje potrošačkih prava i rješavanje potrošačkih pritužbi i sporova.

Više informacija o tijeku sjednice biti će objavljeno u zapisniku.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.