Vodič za obavljanje djelatnosti trgovine putem interneta

Jednostavnija i usklađena pravila za internetsku trgovinu (osobito prekograničnu) potaknuti će poduzeća na prodaju putem interneta te dodatno povećati povjerenje potrošača.

Ministarstvo gospodarstva je, sa ciljem unaprjeđenja trgovine, poboljšalo zakonsku regulativu u tom području. Povoljniji uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine putem interneta i jednostavnije pokretanje poslovanja stvoreni su donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (na snazi od ožujka 2014.) te izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (na snazi od rujna 2014.). Kako bi se osigurali bolji uvjeti za napredak (osobito prekogranične) internetske trgovine, izmijenit će se i europsko zakonodavstvo. Stoga Europska komisija planira do kraja 2016. provesti neke od ključnih mjera koje će utjecati na daljnji razvoj internetske trgovine.

Ovim izdanjem želimo pomoći trgovcima koji će se odlučiti na pokretanje ovog oblika trgovine, a s ciljem lakšeg razumijevanja i primjene važećih propisa te jasnijeg uvida u korake koji će biti poduzeti radi daljnjeg uklanjanja administrativnih prepreka i pojednostavnjenja uvjeta za trgovinu putem interneta u narednom razdoblju.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.