Javno savjetovanje o Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Ministarstvo gospodarstva otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Razlog donošenja navedenog Zakona je obveza implementacije Direktive 2013/11/EU o alternativnom načinu rješavanja potrošačkih sporova (ARPS Direktive) te provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova (ORS Uredbe).

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da, najkasnije do 19. kolovoza 2015. godine putem portala e-Savjetovanja (središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću), dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.