Održana 3. sjednica Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača

Dana 5. svibnja 2015. godine održana je 3. sjednica Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača

Sjednicu je otvorio Ismar Avdagić, predsjedatelj Vijeća te ujedno i pomoćnik ministra gospodarstva za Inspekcijske poslove, koji je uvodno pozdravio sve prisutne te ih upoznao sa dnevnim redom.

Dnevni red sjednice bio je slijedeći:

  1. Kršenja prava potrošača pri implementaciji Zakona o tržištu toplinske energije
  2. Izvješća sa održanih sastanaka Povjerenstava za elektroničke komunikacije, financije i energetiku
  3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
  4. Razno

 

Vezano uz 1. točku dnevnoga reda „Kršenja prava potrošača pri implementaciji Zakona o tržištu toplinske energije“, predloženu od strane g. Željka Tomašića, na sjednici je raspravljeno o aktualnoj problematici, a u raspravi su, uz članove Vijeća, sudjelovali i eksperti  Uprave za energetiku i rudarstvo iz Ministarstva gospodarstva te eksperti Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Kao uvod u 2. točku dnevnoga reda g. Avdagić je izvijestio članove Vijeća o dosadašnjim aktivnostima povjerenstava.

Nakon što je Vijeće za vodne usluge (imenovano odlukom Hrvatskog sabora 6. veljače 2015. godine) dostavilo ime članice Nacionalnog vijeća i Povjerenstva za vodne usluge (gđa Elizabeta Kos, predsjednica Vijeća za vodne usluge), jednoglasno je potvrđeno imenovanje  članova navedenoga Povjerenstva.

G. Majerski je izvijestio članove Vijeća o održanoj sjednici Povjerenstva za elektroničke komunikacije, pri tome naglasivši kako je Povjerenstvo upoznato s novim pravima potrošača koja su stupila na snagu 1. svibnja 2015. godine, a koja je, temeljem analize prigovora korisnika, propisao HAKOM. Istaknuto je i da će se na sljedećoj sjednici Povjerenstva raspravljati o aktualnim problemima koji se pojavljuju na tržištu, te da će se formulirati određeni prijedlozi za poboljšanje zaštite potrošača, a na osnovu iskustava koja su ostvarena u području elektroničkih komunikacija.

Gđa Bartulović je istaknula kontinuirano dobru suradnju s HAKOM-om, pri tome naglasivši kako je održan čitav niz sastanaka, na kojima su se prodiskutirale pritužbe potrošača iz iskustava savjetovališta i Ministarstva gospodarstva, a u cilju rješavanja navedenih problema kroz odredbe Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkim komunikacijama. 

Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, g. Avdagić je izvijestio članove Vijeća kako će se ovim Zakonom izvršiti usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u ovom području i poboljšati već postojeće odredbe Zakona.

Gđa Buntić je pojasnila odredbe Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, posebno naglasivši nekoliko novina koje donosi navedeni Nacrt prijedloga zakona. 

Nakon toga su g. Tomašić i g. Lončar iznijeli prijedloge vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (prilog Zapisnika).

Nakon provedene rasprave, članovi Vijeća su jednoglasno usvojili predloženi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.