Održana konferencija "Financijske usluge - što znati i na što paziti"

U organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 8. travnja 2015. u prostorijama Hotela Antunović Zagreb održana je konferencija pod nazivom "Financijske usluge - što znati i na što paziti? Ciljevi i trendovi u edukaciji i zaštiti potrošača"

Konferencija je organizirana s namjerom predstavljanja edukativnih brošura Hanfe namijenjenih korisnicima i potencijalnim korisnicima financijskih usluga. Kroz pet brošura Hanfa je razumljivim i jednostavnim jezikom objasnila pojmove povezane s tržištem kapitala, investicijskim fondovima, mirovinskim fondovima, osiguranjem i leasingom. Uvodnu prezentaciju, u kojoj su ujedno i predstavljene brošure, održao je predsjednik Upravnog vijeća Hanfe g. Petar-Pierre Matek, naglasivši važnost pravovremenog informiranja korisnika usluga u svrhu upoznavanja s rizicima povezanim s određenom financijskom uslugom ili proizvodom prije stupanja u poslovni odnos. 

Na konferenciji su izlagali i gđa Ivana Ravlić Ivanović, načelnica Sektora za financijski sustav Ministarstva financija na temu „Važnost financijske pismenosti i aktivnosti u Republici Hrvatskoj“, gđa Julliet Van Pomeren, voditeljica tima u Odjelu za ulaganja i izvještavanje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) na temu „Consumer protection trends and role of ESMA in the investor protection“ te gđa Đema Bartulović, voditeljica Službe za politiku zaštite potrošača Ministarstva gospodarstva na temu „Politika zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj“. 

Svaki od navedenih govornika je iz perspektive svoje institucije govorio o važnosti edukacije i zaštite potrošača te razvoja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

Brošure su dostupne ovdje.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.