Uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj

Izazov je stvoriti suvremenu, razvijenu trgovinu, integriranu u europsko gospodarstvo kao ravnopravnog partnera unutar tog jedinstvenog tržišta te osnažiti tržišne pozicije, osobito malih trgovaca u smislu suvremenog načina poslovanja, povezivanja u postupcima nabave robe i sudjelovanja u distribucijskim lancima.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva je, s ciljem unaprjeđenja trgovine i tržišta, tijekom 2014. godine dogradila i poboljšala postojeću zakonsku regulativu u području trgovine sukladno regulativi EU, a u svrhu uklanjanja administrativnih barijera, jednostavnijeg pokretanja poslovanja i poboljšanja uvjeta za daljnji razvoj trgovine.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini te izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica nastale su povoljnije okolnosti za obavljanje djelatnosti trgovine.

Priručnik, sa svim detaljima, potražite u povezanim dokumentima.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.