Akcije, sezonska sniženja i rasprodaje

Posebni oblici prodaje

Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Takav način prodaje obuhvaća između ostalog akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, osim kod na ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu te u slučajevima kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana.

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji.

Rasprodaja

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo, kod prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama, kod prestanka prodaje određenog proizvoda, te kod obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Sezonsko sniženje

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje - zimsko sezonsko sniženje započinje 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje započinje 1. srpnja. Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od datuma kada je započelo. U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo. Ukoliko u razdoblju trajanja sezonskog sniženja nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali to nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Proizvod s greškom

Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora jasno, vidljivo i čitljivo označiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu. Ako je trgovac jasno ukazao na grešku, za kupljenu robu ne možete tražiti povrat novca.

Proizvod kojem istječe rok uporabe

Proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe. 

Prava kupca

Za kupnju na rasprodaji, akcijskoj prodaji, sezonskom sniženju ili drugim oblicima posebnog oblika prodaje potrošač ima ista prava kao u redovnoj prodaji, a pronaći ćete ih u članku Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom.

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti putem jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414. Vaše upite zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Dugoj Resi, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu i Zagrebu svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, savjetovalištu za zaštitu potrošača ili tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta. 

Dodatne informacije: Zakon o zaštiti potrošača

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.