Zaštita djece na internetu

Želimo li koristiti sve prednosti interneta, potrebno je naučiti i našu djecu odgovornom i pametnom korištenju interneta.

Više saznajte:

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.