Vodič kroz Nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.

Nacionalni program je strateški dokument koji definira ciljeve, mjere i aktivnosti nositelja politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj za četverogodišnje razdoblje.

  • Provođenjem ovog četverogodišnjeg programa stvaraju se uvjeti da građani Hrvatske kao potrošači donose ekonomski opravdane i informirane odluke.
  • Jedno od temeljnih prava potrošača je pravo na siguran proizvod, što podrazumijeva da proizvod udovoljava svim sigurnosnim zahtjevima, odgovarajuće je označen i sadrži eventualno potrebna upozorenja.
  • Politika zaštite potrošača je skup mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje uloge i zaštitu prava potrošača kao ekonomski slabije strane koja djeluje na tržištu u neprofesionalne svrhe, odnosno kupuje za osobne ili obiteljske potrebe. Pruža zakonodavni okvir i alate koji potrošaču omogućuju da donosi informirane i odgovorne odluke pri kupnji proizvoda i usluga.

Cijeli vodič potražite u priloženim dokumentima.

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.