Ministarstvo gospodarstva financira projekte informiranja, edukacije i savjetovanja

Jedan od glavnih ciljeva strategije Europske komisije (?A European Consumer Agenda - Jačanje povjerenja i rasta? za razdoblje od 2012. ? 2020.) je osnaživanje potrošača, odnosno poboljšanje njihove dobrobiti.

Navedeno je moguće ostvariti kroz tri glavne aktivnosti: edukacijom, informiranjem i savjetovanjem potrošača.

Važnu ulogu u podizanju razine svijesti potrošača u Republici Hrvatskoj imaju udruge za zaštitu potrošača. Slijedom toga, u posljednjih deset godina kontinuirano se u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača provode projekti „Informiranje i edukacija potrošača“ i „Savjetovanje potrošača“ u okviru kojih Ministarstvo gospodarstva raspodjeljuje udrugama za zaštitu potrošača bespovratna financijska sredstva u iznosu od 1.550.000,00 kn, a u cilju savjetovanja, informiranja i edukacije potrošača o važnim potrošačkim pitanjima.

Informiranje i edukacija potrošača ključni su faktori u procesu jačanja njihove uloge na tržištu. Samo osviješten i educiran potrošač može iskoristiti sve prednosti zajedničkog tržišta. Za postizanje međusobnog povjerenja i potrošači i trgovci trebaju biti svjesniji svojih prava i obveza kako bi jednostavnije mogli rješavati eventualno nastale sporove. Uz kontinuirane aktivnosti Ministarstva gospodarstva usmjerene na podizanje svijesti na ovom području (web-stranica, okrugli stolovi, tiskanje brošura, kampanje), svake godine provodili su se natječaji, a na temelju kojih se iz proračunskih sredstava osiguravala financijska potpora za provođenje projekata udruga za zaštitu potrošača u iznosima od 250.000 kuna godišnje

Navedenim natječajima omogućena je provedba projekata informiranja i edukacije potrošača radi promicanja njihovih prava i ekonomskih interesa, a koji preventivno educiraju potrošače, naročito prije sklapanja ugovora sa trgovcem te izravno doprinose rješavanju problema potrošača, kao i podizanju ukupne razine znanja o potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj, i to pri korištenju bankovnih, financijskih i javnih usluga i usluga elektroničkih komunikacija.

U Republici Hrvatskoj u posljednjih deset godina aktivnosti savjetovanja potrošača provode udruge za zaštitu potrošača putem projekta „Savjetovanje potrošača“ koji financira Ministarstvo gospodarstva u iznosu od 1.300.000 kuna godišnje

U okviru ovog projekta financiraju se regionalna savjetovališta koja djeluju pri udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli. Prostor za rad savjetovališta osiguravaju tijela lokalne samouprave u mjestu sjedišta udruge.

U četiri savjetovališta zaposleno je 9 osoba (od kojih minimalno 4-ero pravnika)  koje rade puno radno vrijeme, a povremeno je angažiran i određeni broj vanjskih savjetnika za pojedina područja (primjerice, elektroničke komunikacije, financijske usluge, komunalne usluge i energetske djelatnosti).

Navedene brojke ukazuju na porast pritužbi potrošača, na povećanu razinu znanja potrošača koji samosvjesnije traže zaštitu svojih potrošačkih prava, ali i na ograničene i otežane financijske mogućnosti građana.

Savjetovališta zaprimaju upite potrošača telefonom, e-mailom, poštom i osobnim dolaskom i uključena su u Centralni informacijski sustav zaštite potrošača (CISZP) putem kojeg se zaprimaju upiti potrošača, a koji ih međusobno povezuje sa Ministarstvom gospodarstva, Tržišnom inspekcijom kao i čitavim nizom ostalih tijela državne uprave i institucija nadležnih za provođenje pojedinih sektora politike zaštite potrošača. 

Uspostavom jedinstvenog potrošačkog broja 072/414-414, u sklopu projekta „savjetovanje potrošača“, građanima RH je omogućeno svakodnevno (od 10 do 14 sati) dobivanje savjeta u jednom od 4 regionalna savjetovališta. Značaj ovog projekta prepoznala je i Europska komisija koja dodatno sufinancira dva sata savjetovanja potrošača (od 14 do 16 sati). U razdoblju od 13. veljače do 31. prosinca 2014. godine odgovoreno je na 11.235 upita potrošača.

Zaključno, danas se u RH potrošaču posvećuje povećana pažnja. Organizirano je savjetovanje potrošača, a uspostavljeni su instrumenti za jednostavnije rješavanje pritužbi. Kroz informiranje i edukaciju potrošača i trgovaca senzibilizirala se javnost o važnosti i potrebi zaštite potrošača, a s ciljem podizanja opće razine svijesti.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.