Prethodna obavijest

Prije nego što sklopite ugovor izvan poslovnih prostorija (prodaja na ulici ili pred vratima), odnosno ugovor na daljinu (putem interneta, elektroničke pošte, telefona) ili budete obvezni odgovarajućom ponudom, trgovac vas mora na jasan i razumljiv način obavijestiti (tzv. predugovorna obavijest) o:

 • trgovcu (naziv, sjedište, telefonski broj, adresa elektroničke pošte)
 • glavnim karakteristikama proizvoda ili usluga koje se nude
 • maloprodajnoj cijeni (uključujući poreze i druga davanja), razdoblju u kojem ponuda i cijena vrijede, troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 • uslugama koje se nude nakon prodaje
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršenja prava na jednostrani raskid ugovora
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana
 • ako postoji minimalni rok kojim je potrošač vezan ugovorom
 • obavijest  mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.