Označavanje proizvoda i isticanje cijena

Označavanje proizvoda

Proizvodi koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima, a čije označavanje nije uređeno posebnim propisom, moraju na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu sadržavati najmanje:

  • osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji kao što su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda
  • naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije.

Svi podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika, a mogu uključivati znakove i piktograme lako razumljive potrošaču. Ako su napisani na više jezika, svi podaci moraju biti napisani na isti način.

Isticanje cijena

Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda uključujući i porez na dodanu vrijednost. Tu je cijenu trgovac obvezan istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo i to na proizvodu, odnosno ambalaži ili na prodajnom mjestu.

Cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu, na način da je za potrošača istaknuta nedvosmisleno, vidljivo i čitljivo, te izražena u kunama. Također, maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. 

Savjeti i prijave

Savjet možete dobiti preko jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414. Vaše upite zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu svakog radnog dana od 10 do 16 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, Savjetovalištu za zaštitu potrošača ili Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.

Dodatne informacije: Zakon o zaštiti potrošača

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.