Nepoštena trgovačka praksa

Imate pravo da Vas tretiraju pošteno!

Budite aktivni:

  • Kontaktirajte Centar za savjetovanje potrošača kako biste provjerili je li reklama zavaravajuća.
  • Podnesite prijavu protiv trgovca tržišnom inspektoratu Ministarstva gospodarstva, koji može zabraniti zavaravajuće reklame i novčano kazniti trgovca.
  • Zahtijevajte povrat novca od trgovca ako mislite da je njegova trgovačka praksa bila zavaravajuća.

Više informacija vezanih za nepoštenu trgovačku praksu, potražite u priloženim dokumentima.

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.