Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom

S reklamacijom se obraćate prodavatelju koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti proizvod, vratiti vam novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu

Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda.

Podnošenje pisanog prigovora

Reklamaciju na proizvod ili uslugu koju ste platili dužan je riješiti prodavatelj, a ne proizvođač. Trgovci su vam dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora zbog nedostatka proizvoda ili usluge u svojim poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte.

Obrazac za prigovor možete preuzeti u priloženom dokumentu na kraju teksta.

Na zaprimljene prigovore trgovci moraju potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Ako vam trgovac ne odgovori u zakonskom roku, za zaštitu svojih prava obratite se Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uz prijavu trebate priložiti i dostavnicu, potvrdu primke i slično, kojima dokazujete da je trgovac zaprimio vaš prigovor.

Rok za obavijest trgovcu

Ako uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, trgovca morate obavijestiti u roku od dva mjeseca otkako ste ustanovili kvar. 

U roku od dvije godine od dana kupnje potrošač se može pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke ako je u roku obavijestio trgovca o nedostatku.

Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može ugovoriti odgovornost za materijalne nedostatke na takvom proizvodu u trajanju od godinu dana.

Zamjena ili povrat novca

U slučaju kada proizvod koji ste kupili ima nedostatak, a vi ste o tome na vrijeme izvijestili trgovca, možete, po svom izboru tražiti popravak stvari ili zamjenu. Ako to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca.

Za obavljene usluge trgovac je, na vaš zahtjev, dužan  otkoloniti nedostatak na usluzi vratiti iznos plaćen za tu uslugu ili sniziti cijenu usluge.

Rok za povrat novca

Ako ste se odlučili za raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, morate trgovcu najprije dati rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da vam isporuči proizvod bez nedostatka.

Tek nakon tog roka, ako trgovac ne isporuči proizvod bez nedostatka, možete tražiti povrat uplaćenog iznosa i u zahtjevu trgovcu dati razuman rok za ispunjenje vašeg zahtjeva. 

Zahtjev za povrat novca zajedno s rokom povrata trgovcu uputite pisanim putem, kako biste se mogli pozvati na svoj dopis u mogućem kasnijem postupku ako trgovac odbije vaš opravdani zahtjev.  

Iako zakonom nije propisano da je uz reklamaciju obvezno priložiti i račun, za vaše ostvarenje potrošačkih prava uputno je da proizvod ili uslugu s nedostatkom reklamirate s računom jer ćete tako dokazati da ste uslugu ili proizvod kupili od određenog trgovca.

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na proizvodu ustanovi u roku od šest mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati o svojem trošku i dokazati.

Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od šest mjeseci, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

U slučaju da ste tražili zaštitu svojih prava od Tržišne inspekcije Ministarstva gospodarstva, vještaka će odrediti inspektor.

Savjeti i prijave 

Savjet možete dobiti svakog radnog dana putem jedinstvenog pristupnog broja 072/414-414. 

Tek nakon što ste dobili negativan odgovor trgovca na Vaš pisani prigovor, pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, Savjetovalištu za zaštitu potrošača ili Tržišnoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.

Dodatne informacije:

Zakon o zaštiti potrošača

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.