Kodeks EU o pravima na Internetu

Kodeks EU-a o pravima na internetu ne stvara nova prava nego objedinjuje temeljna prava i načela ugrađena u zakone EU-a koji štite prava građana prilikom korištenja internetske mreže i usluga.

Također, Kodeks nije izvršan sam po sebi, ali pojedina prava i načela koja opisuje su izvršiva prema pravnom instrumentu iz kojeg proizlaze.

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.