Održana 1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Dana 27. listopada 2014. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva održana je 1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Sjednici je nazočilo 12 članova Vijeća, a predložen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

2. Kršenje prava potrošača u području elektroničkih komunikacija

3. R a z n o.

Više informacija o tijeku sjednice možete pronaći u Zapisniku sa 1. sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.