Abeceda kredita

Sadržaj brošure:

 • VRSTE KREDITA
 • KREDITNA SPOSOBNOST
 • INSTRUMENTI OSIGURANJA
 • UGOVORNI PARAMETRI
 • SKLAPANJE UGOVORA O KREDITU
 • SADRŽAJ PONUDE
 • KREDITNA NESPOSOBNOST
 • MJERE ZA KREDITNU NESPOSOBNOST
 • PROPISI
 • NADLEŽNE INSTITUCIJE
 • IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA
 • SAVJETOVANJE POTROŠAČA

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
 • Kodeks EU o pravima na Internetu
 • Prečac kroz rokove
 • Potrošači - upoznajte svoja prava
 • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.