RAPEX - ČUVAR SIGURNOSTI POTROŠAČA

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je u sustavu RAPEX-a. Tako se i hrvatski potrošači štite od nesigurnih proizvoda na tržištu kao i ostali potrošači EU. Pogledajte izvješće!

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.