Jedinstveni broj za savjetovanje potrošača

Savjetovanje potrošača putem broja 072/414-414

Ministarstvo gospodarstva je uspostavilo jedinstveni pristupni broj 072/414-414 za savjetovanje potrošača.
Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima - fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. 

Pozivom na jedinstveni pristupni broj omogućava se pružanje besplatnog savjeta potrošačima na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri regije Republike Hrvatske: Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska.

Upite potrošača zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu u sklopu projekta "Savjetovanje potrošača", koji je financiran od strane Ministarstva gospodarstva iz sredstava Državnog proračuna.

Upiti se zaprimaju na jedinstveni telefonski broj 072/414-414 svakog radnog dana u trajanju od 4 sata dnevno (10-14 h).

Cijena poziva iz nacionalne nepokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 0,23 kune (+PDV) po minuti.
Cijena poziva iz nacionalne pokretne komunikacijske mreže Hrvatskog telekoma d.d. iznosi 1,45 kuna (+PDV) po minuti.
Napomena: Cijene poziva iz nacionalnih pokretnih i nepokretnih komunikacijskih mreža mogu se razlikovati od gore navedenih, ovisno o tarifnom paketu koji pojedini korisnik ima ugovoren sa svojim pružateljem usluge.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.