15. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Dana 22. siječnja 2013. godine, u prostorijama Ministarstva gospodarstva održana je 15. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Sjednici je nazočilo 16 članova Vijeća, a predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Prijedloga Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2009.-2012. godine;
2.Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača;
3.Projekt savjetovanja potrošača - prijedlozi za Nacionalni program zaštite potrošača od 2013.-2016. godine (prijedlozi članova Nacionalnog vijeća);
4.Problematika potrošača-korisnika toplinske energije i Gradske toplane d.o.o. Karlovac

Više informacija o tijeku sjednice možete pronaći u Zapisniku sa 15. sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.