Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača, pročišćeni tekst (posljednja izmjena NN 56/13)

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.