Info dani o natječajima za potpore

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih potpora - organizira Info dane o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.


Info dani 2012. održat će se 27. i 28. ožujka 2012. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38.

Cilj Info dana je predstaviti zainteresiranim udrugama natječaje koje će ministarstva, vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2012. godini za financiranje programa i projekata udruga i to prema područjima (temama) financiranja. Nacrt programa i prijavni obrazac Info dana preuzmite u nastavku.

Više pronađite na stranicama Ureda za udruge.

 

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.