Okrugli stol: "Opomena - blokada računa - Kako izaći iz začaranog kruga?"

Okrugli stol na temu: "Opomena - blokada računa - Kako izaći iz začaranog kruga?" održan je dana 27. listopada 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Danas, u vrijeme globalne krize i nedovoljne osvještenosti o potrebi racionalnog raspolaganja osobnim financijama, potrošači još uvijek  posežu  za proizvodima i  uslugama čija cijena nije u skladu sa njihovom kupovnom moći, a što dovodi do nepravovremenog  podmirivanja njihovih  dugovanja.

Važan čimbenik koji utječe na nemogućnost  potrošača da podmiruje svoje obveze na vrijeme je i gubitak radnih mjesta što ima za posljedicu smanjenje njihove platežne moći. Time su potrošači u  izrazito nezavidnom i neravnopravnom  položaju spram trgovca, odnosno pružatelja usluga, kao i svih ostalih dionika u procesu naplate potraživanja.

Obzirom, da je u Republici Hrvatskoj blokiran iznimno velik broj računa građana,  nametnula se potreba pokretanja rasprave između svih dionika koji sudjeluju u procesu prisilne naplate potraživanja od potrošača, kao i onih koji u okviru Općih uvjeta poslovanja svojih institucija  naplaćuju opomene potrošačima, u iznosima koji su često viši i od samog duga te stoga vrlo nerazumljivi potrošačima.

Naime, činjenica je da  sve više trgovaca,  odnosno pružatelja usluga, provodi praksu ustupanja svojih potraživanja spram potrošača raznim agencijama za otkup potraživanja koje provode postupak naplate što dovodi potrošače u zabunu, a u konačnici rezultira visokim dodatanim troškovima na osnovni dug.

Slijedom navedenog,  u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održan je dana  27. listopada 2011. godine  okrugl stol pod nazivom "Opomena - blokada računa - Kako izaći iz začaranog kruga?" Na spomenutom događanju sudjelovali su predstavnici nadležnih institucija Vlade Republike Hrvatske, akademske zajednice, financijskih institucija, trgovaca-pružatelja usluga, udruga za zaštitu potrošača, predstavnici odvjetničke i javnobilježničke komore kao i predstvnici medija.

Svi sudionici skupa konstatirali su da su građani nedovoljno informirani o posljedicama nepravovremenog plaćanja svojih dugovanja prema trgovcima, odnosno davateljima usluga.

Predstavnici udruga za zaštitu potrošača izrazili su nezadovoljstvo,  vezano uz nepravilnosti pri dostavi obavijesti građanima o njihovim dugovanjima, što je često rezultiralo nepravovremenim podnošenjem prigovora  na rješenja o ovrsi (rok 8 dana).

Također, učestali su problemi vezani uz opravdanost zaračunavanja troškova opomena te učestalost njihova slanja potrošačima od strane javnih poduzeća i banaka, izravno ili zastupljenih putem specijaliziranih  agencija za naplatu potraživanja ili odvjetnika.

Sudionici skupa upoznati su s dobrom praksom koju Hrvatski Telekom provodi informirajući svoje korisnike  o dospjelim odnosno neplaćenim računima.

Nakon diskusije o prezentiranim temama, zaključeno  je sljedeće:

  1. Potrebno je pravovremeno informirati potrošača,  već pri sklapanju ugovora, o svim postupcima i troškovima koje će snositi u slučaju nepravovremenog plaćanja dospjelih obveza.

  2. Potrebno je preispitati zakonsko utemeljenje i opravdanost visine naknade vezano uz slanje opomena kao i učestalost njihova slanja, a ukoliko takva regulativa u pojedinom sektoru ne postoji potrebno ju je, sukladno propisima, uspostaviti.

  3. U bankarskom sektoru, nužno je ojačati ulogu regulatora Hrvatske narodne banke radi uspostave standardiziranih načina obavještavanja potrošača o dospjelim obvezama, učestalosti slanja opomena kao i utvrđivanja stvarnih troškova koji pritom nastaju.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.