Okrugli stol na temu fer kreditiranja

Uslijed sve većeg broja upita u području financijskih usluga, dana 2. lipnja 2011. održan je Okrugli stol pod nazivom: "Zaštita potrošača i financijska pismenost za fer kreditiranje" u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

U radu ovog okruglog stola, kroz izlaganja i raspravu, sudjelovali  su predstavnici  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske udruge banaka, Financijske Agencije, davatelja financijskih usluga, organizacija civilnog društva kao i tijela koja se bave izvansudskim rješavanjem potrošačkih sporova.

U današnje vrijeme slabije kupovne moći građana, djelotvorna zaštita potrošača financijskih usluga dugoročno se zasniva na dobro educiranim i informiranim potrošačima korisnicima financijskih usluga. Naime, dobro obaviješteni i financijski pismeni potrošači mogu donositi utemeljene odluke o svim financijskim pitanjima za sebe i svoje obitelji. Prije svega potrebno je razumjeti temeljna načela financijskog poslovanja i kreditiranja kako bi potrošači mogli procijeniti očekivane koristi i predvidjeti rizike koji prate svaki potencijalni kredit.

Obzirom da su potrošači često u neravnopravnom položaju u odnosu na pružatelje financijskih usluga, financijska pismenost je iznimno važna kako bi  potrošač postao ravnopravni partner financijskih institucija. Potrošači korisnici financijskih usluga, prije svega, trebaju imati pravo na jasne, točne i razumljive informacije i to prije podizanja kredita ili poduzimanja nekog drugog novčanog ulaganja. Također, trebaju imati pristup učinkovitim mehanizmima za zaštitu njihovih potrošačkih prava. Zadovoljenje ovih uvjeta doprinijet će osiguranju dugoročne financijske stabilnosti kako hrvatskih građana tako i finacijskog sustava u cjelosti.

Na ovom skupu doneseni su sljedeći zaključci; jačati suradnju svih dionika u području zaštite potrošača-korisnika financijskih usluga kroz kontinuirano održavanje tematskih skupova, prosječnom potrošaču potrebno je učiniti dostupnima sve relevantne informacije kroz izdavanje informativnih tiskovina pisanih na razumljiv, standardiziran i nedvosmislen način, provoditi učinkovitiji nadzor na financijskom tržištu, poticati postupke izvansudskog riješavanja potrošačkih sporova u području financijskih usluga.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.