Kako se žaliti operatoru elektroničkih komunikacija (mobitel, telefon, internet i dr.)

Ukoliko imate prigovor na iznos računa ili kvalitetu pruženih usluga operatora elektroničkih komunikacija, odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine", broj 73/08) upućuju na koji način možete uputiti prigovor i riješiti problem sa operatorom.

Prvi korak, koji potrošač (pretplatnik) nezadovoljan ispostavljenim računom ili kvalitetom usluge treba poduzeti, jest uputiti pisani prigovor operatoru u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, odnosno pružanja usluge s jasno opisanim razlozima prigovora.  Operator je dužan provesti postupak povodom prigovora, te  vam pisanim putem odgovoriti, odnosno očitovati se o prigovoru u roku od najviše  15 dana od dana podnošenja prigovora.

Pod uvjetom da uredno podmirujete sve slijedeće račune i da ste platili nesporni dio računa za koji ste podnijeli prigovor, operator Vam ne smije obustaviti pružanje usluge do okončanja pokrenutog postupka.

Ukoliko operator ne odgovori na prigovor ili ukoliko vam odgovor nije prihvatljiv, odredbe navedenog Zakona  propisuju mogućnost da u roku 30 dana od dostave pisanog odgovora na prigovor, podnesete pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe koje je dužno odgovoriti na istu u  razdoblju od 30 dana.

Nadalje, ukoliko ste nezadovoljni  rješenjem Povjerenstva za pritužbe (reklamacije), možete u roku od 30 dana od zaprimanja odgovora Povjerenstva, podnijeti pisani zahtjev za rješavanje spora na adresu:

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
PP 162 (ili Jurišićeva 13),
10 000 Zagreb.

Detaljnije o ovoj temi, kao i kontakte svih operatora možete pronaći na web stranici HAKOM-a.  www.hakom.hr

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.