Pojašnjenje odredbe članka 54. Zakona o zaštiti potrošača vezano uz članak iz Večernjeg lista "Kazna za parking je dar i stoga je ne treba platiti"

Vezano uz članak objavljen u Večernjem listu dana 3.veljače 2011. godine u kojem se Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) iz Zagreba, poziva na članak 54. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/09, 125/07, 75/09, 89/09, 133/09) koji propisuje da se zabranjuje slanje proizvoda ili usluga bez narudžbe potrošača, te slijedom toga upućuje građane grada Zagreba da ne bi trebali platiti dnevnu kartu Zagrebparkingu nakon isteka jednog sata parkiranja, već da se ista smatra darom; ističemo da je točno kako članak 54. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača propisuje da nije dopušteno isporučiti potrošaču proizvod ili pružiti uslugu koju potrošač nije unaprijed naručio, ako je riječ o naplatnom poslu.  Stavak 2. istog članka propisuje da ako trgovac, suprotno stavku 1. ovoga članka, pošalje potrošaču određeni proizvod, smatra se da je taj proizvod promidžbeni dar trgovca.

Međutim, mišljenje Ministarstva gospodarstva,  rada i poduzetništva je da odredbu ovog članka nije moguće primijeniti u navedenoj situaciji.

Naime, činjenica da se potrošač koristi uslugom parkiranja i nakon isteka plaćenog vremena (primjerice jednosatne karte), implicira da je potrošač dao ponudu za sklapanje ugovora, odnosno da je naručio uslugu parkiranja, slijedom čega mu je pružatelj usluge parkiranja isporučio dnevnu kartu. Obzirom na navedeno, isporučena dnevna karta ne smatra se darom, a potrošač ju je dužan platiti, u za to navedenom roku.

Slijedom svega navedenog, upućujemo potrošače da, unatoč navedenom savjetu Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, dnevnu kartu ipak pravovremeno plate kako bi izbjegli dodatne troškove.

U pogledu eventualnih upita i nejasnoća  oko naplaćivanja dnevne karte nakon proteka jednog sata parkiranja, upućujemo Vas da se obratite Gradu Zagrebu za mišljenje, obzirom da je Gradska skupština Grada Zagreba donijela predmetnu Odluku.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.