Obilježen svjetski dan potrošača

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suorganizaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom je obilježilo svjetski Dan potrošača dvodnevnim savjetovanjem, koje se održalo 10. i 11. ožujka 2011. godine.

Savjetovanje je bilo podijeljeno na dva dijela. Prvog dana naglasak je stavljen na važnost provođenja edukacije i informiranja potrošača, kako na nacionalnoj, tako i regionalnoj odnosno lokalnoj razini. Drugog dana - u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom - pokušalo se ukazati na važnost edukacije i informiranja trgovaca i potrošača s posebnim naglaskom na reklamacijski postupak, a sve u cilju učinkovitijeg ostvarivanja prava potrošača.

Nakon rasprave doneseni su i konkretni zaključci:

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i dalje će aktivno provoditi edukaciju i informiranje potrošača. Time će se podići ukupna razina znanja samih potrošača, ali i svih drugih dionika u provođenju politike zaštite potrošača.

2. Zaštita potrošača je područje od javnog interesa, a stalna razmjena iskustava i praktičnih rješenja dobar temelj za budući rad.

3. Postoji potreba kontinuiranog podizanja javne svijesti o pravima potrošača. To se posebno odnosi na edukaciju i informiranje potrošača kroz provedbu javnih kampanja o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača na nacionalnoj i lokalnoj razini, organiziranje seminara, okruglih stolova, radionica i predavanja svim ciljnim skupinama na području zaštite potrošača.

4. U tu svrhu treba stalno jačati integraciju potrošačke politike i suradnju svih dionika na promociji politike zaštite potrošača, i to kroz rad i djelovanje Ministarstva, lokalne uprave i samouprave, kao i udruga za zaštitu potrošača.

Savjetovanje je održano uz medijsko pokroviteljstvo časopisa Suvremena trgovina.

Više o konferenciji i zaključcima možete pronaći na: http://www.suvremena.hr/18406.aspx  

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.