Vlada RH je usvojila smjernice za uvođenje instituta osobnog bankrota

Zagreb, 27. siječnja 2011. Vlada RH je na 105. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine usvojila Polazne osnove za uvođenje instituta osobnog bankrota, kao temelj za izradu budućeg zakona koji bi trebao biti gotov do kraja 2011. godine.

Uvođenje osobnog bankrota ima za cilj omogućiti prezaduženim građanima da u dogovoru s vjerovnicima reprogramiraju svoje dugove. Drugim riječima, institutom osobnog bankrota omogućilo bi se uvođenje stečajnog postupka i nad imovinom fizičke osobe, a ne samo pravne kao do sada.

Takav institut su prihvaćen je već duži niz godina u nekim zemljama kao što su Danska, Francuska, Austrija te Njemačka.

Opći cilj zbog kojeg je potrebno uvesti institut osobnog bankrota je razvoj sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta građanima-potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima pružiti mogućnost ravnomjernog namirenja svojih tražbina.

U svakom slučaju uvođenjem instituta osobnog bankrota stvorit će se uvjeti da se prvenstveno kroz neformalne (komore, savjetovališta, centre za mirenje) a potom i formalne (sudovi) okvire postigne dogovor između vjerovnika i dužnika oko restrukturiranja postojećih potraživanja, odnosno stvore uvjeti za odgovorno i ekonomski racionalno ponašanje što će u konačnici rasteretiti sustav od bezuspješnih i višestrukih ovršnih postupaka.

Prema usvojenim Polaznim osnovama postupak se pokreće na prijedlog vjerovnika ili stečajnog dužnika, koji se podnosi nadležnom sudu.  Sud će pozvati stranke da sporazumno imenuju povjerenika, ukoliko to ne uspiju sud će ga imenovati s liste registriranih izmiritelja, odvjetnika, sudskih vještaka, javnih bilježnika ili javnih ovršitelja. Imenovani povjerenik stranke upućuje na neko od neformalnih tijela pred kojima mogu postići dogovor oko restrukturiranja postojećih dužnikovih obveza. Ukoliko izostane dogovor pred neformalnim tijelom, povjerenik upućuje predmet nadležnom sudu koji će odlučiti da li se postupak obustavlja ili se nastavlja donošenjem stečajnog plana, osobne uprave ili otpusta duga.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.