Upravni sud Republike Hrvatske odbio je tužbu društva "Potrošač"

Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske "Potrošač" je, dana 24. veljače 2010. godine, podnijelo tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske na drugostupanjsko rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (UP/II-330-01/10-01/09, URBROJ: 526-05-02-03/1-10-1) od 20. siječnja 2010. godine kojim se odbija žalba na prvostupanjsko rješenje Ministarstva kojim je djelomično odbijen zahtjev za dostavu podataka o Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača, budući se radi o poslovnoj tajni odnosno intelektualnom vlasništvu.

Upravni sud Republike Hrvatske je donio presudu (Us-2033/2010-4) dana 20. listopada 2010. godine donio presudu kojim se tužba Društva za zaštitu potrošača Hrvatske "Potrošač" odbija kao neosnovana.

U obrazloženju Upravni sud Republike Hrvatske navodi kako je u konkretnom slučaju tijelo javne vlasti uskratilo pravo na pristup informaciji koja se smatra poslovnom tajnom, a postoje i osnovane sumnje da bi ugrozila prava intelektualnog vlasništva.  Prema ocjeni ovog Suda osporenim rješenjem Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja kada mu je uskraćeno pravo na pristup informacijama vezanim uz dostavu podataka o Centralnom infomacijskom sustavu odnosno ugovoru odnosno usluzi razvoja i implementaciji Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača od 30. kolovoza 2006. godine sklopljenog s društvom Combis d.o.o.

Nadalje, Upravni sud Republike Hrvatske smatra da je zahtjev pravilno odbijen i u pogledu zahtjeva za dostavu zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda navedeno bi bilo u suprotnosti s odredbom članka 65. tada važećeg Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 117/01) kojom je propisano da je naručitelju zabranjeno otkriti podatke čije bi otkrivanje bilo suprotno zakonu, onemogućavalo provedbu zakona, ne bi bilo u interesu naručitelja ili ponuditelja ili bi onemogućilo pošteno tržišno nadmetanje ili koji su označeni poslovnom tajnom ili intelektualnim vlasništvom.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.