Reagiranje na izjave Društva Potrošač od 10. prosinca 2010.

S ciljem točnog i potpunog informiranja javnosti, a povodom medijskih napisa o zaštiti potrošača koje se temelje na izjavama Jadranke Kolarević iz ?Potrošača? - Društva za zaštitu potrošača Hrvatske u kojima se proziva Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, dostavljamo sljedeće informacije.

Nezadovoljstvo Društva Potrošač koje se ovih dana kontinuirano pronosi medijima, uslijedilo je nakon objave rezultata natječaja za projekt informiranja i edukacije potrošača, na kojem Društvo Potrošač nije udovoljio kriterijima iz natječaja, uslijed čega nije ostvarilo financijsku potporu.

Napominjemo da su članovi Povjerenstva koje je provodilo Natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva imenovani iz redova nadležnih institucija, koji se kao stručnjaci bave dodjelom financijskih potpora organizacijama civilnog društva I koji su jednoglasno ocijenili da projekt udruge Potrošač ne udovoljava kriterijima iz Natječaja.

Na navedeni natječaj Društvo Potrošač je prijavilo projekt  BeEAMS (Boosting Energy Efficiency in Aspiring Member States), čiji je nositelj talijanska udruga ADOC, a za čije provođenje je Društvo Potrošač već dobilo financijska sredstva od strane Europske unije. Ističemo da je za projekte koje financira Europska unija, nužno  da udruga participira sa 20 % vlastitih financijskih sredstva,  u ovom slučaju iznos od 12.000 eura, a za što je Potrošač potpisivanjem ugovora  garantirao da ima ta sredstva te je nadležnim tijelima Europske unije dostavio dokaz jer u protivnom ne bi mogao participirati u provođenju projekta.

Dakle udruga "Potrošač? je garantirala da posjeduje vlastita financijska sredstva u iznosu od 12.000 eura I na osnovu toga dobila navedeni projekt, a sada traži od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva da nadoknadi njihovu preuzetu obvezu.Ističemo da obveza "Potrošača? o raspoloživosti vlastitih financijskih sredstava za provedbu projekta nikako ne može značiti   obvezu  za Republiku Hrvatsku, a kako to "Potrošač? tvrdi.

Već je poznato da se kontinuirane objede "Potrošača? o nestručnosti i nekompetentnosti djelatnika Ministarstva koji rade na poslovima zaštite potrošača  uglavnom dostavljaju medijima u trenutku kada " Potrošač?  ne uspijeva dobiti ono što želi, iako na to nema pravo temeljem propisanih pravila i procedura.

Naglašavamo da i unatoč smanjenju ukupnih proračunskih sredstava, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  je za  aktivnosti savjetovanja, informiranja I edukacije potrošača uspjelo osigurati dostatna financijska sredstva u iznosu od 1 550 000 kn , te se nastavlja sa financiranjem 4 savjetovališta  u Zagrebu, Splitu, Osijeku I Puli osnovanih pri udrugama za zaštitu potrošača. Primjerice, Društvo Potrošač za poslove savjetovanja potrošača u Zagrebu iz sredstava državnog proračuna za 2010. godinu dobilo je financijska sredstva u iznosu 420 000 kn. Iako Potrošač navodi da lokana samouprava ne potiče njihovo djelovanje, naglašavamo da je Grad Zagreb za poslove savjetovanja Potrošača ovoj udruzi osigurao  poslovni prostor veličine 250 m2.

Na poslovima savjetovanja potrošača u Zagrebu zaposlena su 3 djelatnika u stalnom radnom odnosu I to : Jadranka Kolarević, Ilija Rkman, i Igor Vujović. Temeljem ugovora o djelu u istom savjetovalištu, povremeno radi još 5 savjetnika za pojedina područja.

Neutemeljen je navod Jadranke Kolarević o nedostatnosti financijskih sredstava za provođenje aktivnosti savjetovanja. Najavljeno otpuštanje savjetnika od strane Kolarević predstavlja grubo kršenje ugovornih odredbi čime se stvaraju uvjeti za raskid ugovora sa udrugom Potrošač.

Zaključno napominjemo da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  u nastojanju da bude što otvorenije prema potrošačima i da im ponudi prikladne instrumente putem kojih se mogu informirati i rješavati svoje potrošačke probleme, redizajniralo  web stranicu zaštite potrošača. Ova internetska stranica  je, između ostalog, nominirana za 100 najboljih web stranica. Također u provedbi je i pilot projekt  "Besplatni telefon  za  potrošače? 0800 400 408, sa ciljem pružanja stručne pomoći potrošačima.

Također je potrebno napomenuti da je uvođenje besplatnog telefona za potrošače bilo ponuđeno udrugama za zaštitu potrošača, ali  udruga " Potrošač? je odbila sudjelovanje u ovom projektu, tvrdeći u dopisu upućenom Ministarstvu kao svoje očitovanje na Nacionalni program zaštite potrošača 2009 -2012., citiramo:

"Nikakav besplatni telefon-cijena minute je svima pristupačna. Treba ići prema postupnoj participaciji troškova savjetovanja. To bi savjetovališta postepeno oslobodilo od napasnika, "bolesnika", provokatora, koji oduzimaju vrijeme i energiju malobrojnom osoblju savjetovališta i ne žele se "skinuti" s linije i ureda!"


Želimo još jednom naglasiti da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uvijek otvoreno za dijalog i suradnju s predstavnicima udruga za zaštitu potrošača, ali isključivo na način obostranog uvažavanja i  transparentnog korištenja proračunskih  sredstava. 

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.