Okrugli stol - ''Putevi iz zaduženja - savjetovanje dužnika i osobni stečaj''

Zagreb, 16.11.2010.- Okrugli stol na temu ''Putevi iz zaduženja - savjetovanje dužnika i osobni stečaj'' održan je danas u hotelu International u Zagrebu u zajedničkoj organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ureda Saveznog Ministarstva za rad, socijalne poslove i zaštitu potrošača pri Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu.

-.--.-Prisutne je uvodno pozdravio s hrvatske strane gospodin Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, a s austrijske strane gospodin Gero Stuller, izaslanik za rad, socijalne poslove i zaštitu potrošača iz Ureda Saveznog Ministarstva za rad, socijalne poslove i zaštitu potrošača. U radu ovog skupa, kroz izlaganja i raspravu , sudjelovali su predstavnici nadležnih vladinih institucija, predstavnici davatelja financijskih usluga kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Na kraju su doneseni sljedeći zaključci o ciljevima koje treba postići:

1.    Učinkovitija prevencija prezaduženosti građana,

2.    Provođenje financijske pismenost kroz obrazovanje građana,

3.    Utvrđivanje povijesnog konteksta, društveno-ekonomskih uvjeta i socijalnih uvjeta za donošenje Zakona o osobnom stečaju u Republici Hrvatskoj,

4.    Društveno odgovorno poslovanje bankarskog sektora,

5.    Jačanje nadzora na tržištu financijskih usluga.

Zaštita potrošača i financijska pismenost osnova su svakog učinkovitog, konkurentnog i pravičnog društva s naglaskom na financijski sektor. Potrošači korisnici financijskih usluga trebaju imati pravo na jasne, točne i razumljive informacije prije podizanja kredita ili poduzimanja nekog drugog novčanog ulaganja. Isto tako, korisnici trebaju imati pristup učinkovitim i ekonomičnim mehanizmima za zaštitu svojih potrošačkih prava te trebaju dobiti financijsko obrazovanje koje bi im omogućilo da steknu financijsku pismenost kako bi mogli donositi dugoročne financijske planove i utemeljene odluke.

Davatelji financijskih usluga trebali bi, putem svojim mogućnosti, sudjelovati u smanjenju prevelike zaduženosti građana. Isto tako, stvaranje odgovarajućeg zakonskog okvira te nadzor nad provođenjem istog doprinijet će osiguranju dugoročne financijske stabilnosti hrvatskih građana kao i finacijskog sustava u cjelosti.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.