Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Vlada RH imenuje članove i zamjenske članove vijeća na vrijeme od četiri godine. Vijeće čine predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Trgovačkog suda u Zagrebu, udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Predsjedatelja Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Predsjedatelj Vijeća mora biti stručnjak iz područja zaštite potrošača.

Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog većine članova Vijeća razriješiti člana Vijeća prije isteka mandata i predložiti imenovanje novog člana. Predsjedatelj Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača je Krešimir Rožman, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Vijeće ima tajnika koji obavlja stručne poslove za potrebe Vijeća. Tajnika imenuje Vlada Republike Hrvatske. Za tajnika je imenovana Tina Pejić, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Popis članova Vijeća

Članovi i zamjenski članovi Vijeća su:

1 - Krešimir Rožman, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva - član,

Đema Bartulović, načelnica Odjela za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva - zamjenska članica;

2 - Jelena Đugum, ravnateljica Uprave za sigurnost i kakvoću hrane u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - članica;

- Edita Volar Pantić, načelnica Sektora za označavanje i sigurnost hrane u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - zamjenska članica;

3 - Slavka Vuković, načelnica Odjela za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost u Ministarstvu financija - članica,

Maja Barberić, načelnica Odjela za bankarstvo financijske konglomerate i platne sustave u Ministarstvu financija - zamjenska članica;

4- Božena Vrbanić, zamjenica glavnog inspektora u Državnom inspektoratu - članica, Andrija Mikulić, pomoćnik glavnog inspektora u Državnom inspektoratu - zamjenski član;

5- Dubravka Buntić, rukovoditeljica Odjela zaštite korisnika u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije - članica,

Marina Ljubić Karanović, stručnjakinja za zaštitu korisnika u Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije - zamjenska članica;

6 - Goran Šarić, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo - član,

Kristina Rudelj, stručna suradnica u Gradskom uredu Grada Zagreba za gospodarstvo, rad i poduzetništvo - zamjenska članica;

7 - Suzana Kolesar, tajnica suda časti i Centra za mirenja pri Hrvatskoj obrtničkoj komori - članica,

Sanja Želinski Matunec, šefica savjetodavne službe Hrvatske obrtničke komore - zamjenska članica;

8 - Milica Rakuša Martulaš, direktorica Sektora za trgovinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori - članica,

Ivona Bačelić Grgić, viša stručna suradnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori - zamjenska članica;

9 - Snježana Levar, glavna savjetnica u Direkciji za licenciranje i tržišno natjecanje, Hrvatska narodna banka - članica,

Tatjana Peroković, viša savjetnica u Direkciji za licenciranje i tržišno natjecanje, Hrvatska narodna banka - zamjenska članica;

10 - Mirna Maržić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu - članica,

Gorana Aralica Martinović, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu - zamjenska članica;

11 - Stankica Berić, direktorica poslovnog područja pravnih i imovinskih poslova pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca - članica,

Sanja Smoljak, direktorica Udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca - zamjenska članica;

12 - Jadranka Kolarević, predsjednica udruge ?Potrošač? Zagreb - članica,

Ilija Rkman, predsjednik Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača Zagreb - zamjenski član;

13 - Nenad Kurtović, predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske - član, Tomislav Lončar, tajnik udruge za zaštitu potrošača HUZP - zamjenski član;

14- Mira Brumerček-Lukačević, predsjednica Udruge ?Potrošački forum? Osijek - članica, Erika Popović, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača ?Plavi val? Šibenik - zamjenska članica;

15- Vladimir Ivančević, predsjednik ?Društva za zaštitu potrošača Istre? - član,

Ljiljana Kurteša, zamjenica predsjednika ?Društva za zaštitu potrošača Istre? - zamjenska članica.

  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.