Kontakt

-.--.-

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta
Služba za razvoj politike zaštite potrošača
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Ugovor možete, bez objašnjenja, raskinuti u roku od 14 dana?
REZULTATI ANKETE
  • Kodeks EU o pravima na Internetu
  • Prečac kroz rokove
  • Potrošači - upoznajte svoja prava
  • Vodič kroz nacionalni program zaštite potrošača 2013.-2016.